Zabiegi generatorem plazmowym

Generator plazmowy RPZ 14 wykorzystuje wyładowania plazmowe jako medium transmisji impulsów elektromagnetycznych do niszczenia komórek rakowych, wirusów, bakterii, pasożytów, grzybów, drobnoustrojów i innych patogenów chorobotwórczych. Inspiracją dla twórców tego urządzenia była wiedza i doświadczenie geniusza ubiegłego wieku dr. Royal Raymond Rife’a, która zaowocowała powstaniem unikalnego aparatu na miarę światową. Prace Rifa zostały ponownie reaktywowane w niektórych alternatywnych kręgach medycznych w 1987r, dzięki wydaniu książki „Wyleczyć raka”, w której badacze udowodnili skuteczność terapii biorezonansowej w leczeniu chorób nowotworowych. Biorezonans został uznany jako metoda terapeutyczna z pogranicza medycyny naturalnej i biofizyki. Fala plazmatyczna działając na różne patogeny i obciążenia organizmu rezonuje z nimi o odpowiedniej częstotliwości, mocy i czasie trwania prowadząc do rozpadu tychże komórek, co znacząco ułatwia wykrywanie wirusów i leczenie boreliozy. Rife’a zauważył że częstotliwości zmieniają się w zależności od tego w jakim stadium życia są pasożyty: larwa czy postać dorosła itp. Na podobnej zasada istnieją współzależności w przypadku częstotliwości związanych z bakteriami, wirusami i grzybami. To nowe podejście umożliwiło badania drobnoustrojów, które posiadają zdolność mutacji, a tym samym adaptacji do zmieniających się warunków, co zwiększa ich toksyczność i chorobotwórczość. Zgodnie z tymi teoriami zauważono, że niektóre leki, niegdyś powszechnie stosowane na różnego rodzaju infekcje, po pewnym czasie są całkowicie lub prawie całkowicie nieskuteczne.

zabiegi generatorem plazmowym kłobuck - generator RPZ 14Wraz z zachodzącymi zmianami w otoczeniu człowieka, środowiska naturalnego, żywienia, stylu życia, zmieniają się również drobnoustroje wewnątrz organizmu człowieka, które również się adoptują do nowego a nawet ulegają mutacją, ponadto pojawiają się zakażenia oportunistyczne, które normalnie nie występują w ludzkim organizmie, z powodu braku odpowiednich warunków do przetrwania – np. tasiemiec psi (w dużej mierze jest to związane z obciążeniem metalami ciężkimi). Tym samym szczepionka na grypę stworzona w jednym roku może być już nieskuteczna w kolejnym roku. Szybki rozwój technologiczny i ciągła walka o opłacalność często wygrywa z realnością potrzeby poprzez brak uaktualniania wyników badań co jedynie pozwala na skuteczne rozpoznanie, a następnie usunięcie ze 100% pewnością, ognisk choroby. Wykorzystanie odkryć badacza jest wyjątkowo ważne aktualnie w dobie chorób zakaźnych, szczepień masowych, lekomanii czy bioterroryzmu. Fale elektromagnetyczne emitowane z generatora plazmowego działając w promieniu 15m czyli mogą oddziaływać na kilka lub kilkanaście organizmów ludzkich znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.

Zabiegi generatorem plazmowym nie mogą być stosowane przez osoby z rozrusznikiem serca, lub urządzeniem neurostymulującym, kobiety w ciąży i karmiące piersią, oraz dzieci do 2 roku życia, a także po szczepieniu np. grypa, tężec i inne przez 4 tygodnie! Osoby, które cierpią na inne poważne choroby powinny przed zastosowaniem aparatu skonsultować się z lekarzem specjalistą. Nie należy w tych przypadkach rezygnować z leczenia tradycyjnego. Terapeuci często zalecają także metody pomocnicze, odpowiednią dietę, ziołolecznictwo , gimnastykę czy apiterapia.

 


Należy zaznaczyć że generator plazmowy Rife’a, a także skaner F-Scan4 nie są aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych.