Leczenie boreliozy Działoszynleczenie boreliozy działoszyn - herb działoszynaLeczenie boreliozy przy wykorzystaniu technik biorezonansowych pozwala na osiągnięcie znaczących efektów. Biorezonans, inaczej diagnostyka lub terapia metodą biorezonansu (ang. bioresonance therapy, BRT) – pseudonaukowa metoda służąca wykrywaniu i leczeniu różnych problemów zdrowotnych. Ze względu na jej niezgodność z opartą na dowodach wiedzą medyczną zaliczana jest do metod tzw. medycyny niekonwencjonalnej. Rozwój terapii biorezonansu jest ściśle związany z dokonaniami z dziedziny biofizyki i fizyki kwantowej. Badania nad rezonansem zapoczątkowano w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Pierwsze urządzenie do diagnozowania i leczenia powstało w 1977roku. Biorezonans został wymyślony przez niemieckich naukowców – lekarza Franza Morella oraz inżyniera Ericha Rusha. Opracowali oni metodę MORA, która polega na wykorzystaniu wibracji elektromagnetycznych do diagnostyki i leczenia chorób. Twórca koncepcji aparatu -F.Morell wyraźnie zaadoptował pojęcia akupunktury i elektroakupunktury wg Volla (akupunktury połączonej z rejestracją występujących prądów po wkłuciu igły). Prawie równocześnie powstała odmiana tego urządzenia o nazwie BJCOM (od Bio-Communication) i BJCOM-terapia. Cechą wspólną obu rodzajów urządzenia Skaner F-Scan jak i zabiegi generatorem plazmowym jest założenie, że w ustroju ludzkim wytwarzane są fale (drgania) elektromagnetyczne, odpowiedzialne za stan zdrowia i choroby. Fale sinusoidalne, harmonijne, wytwarzane są – według twórców metody – przez człowieka zdrowego.


LECZENIE BORELIOZY CZĘSTOCHOWA

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ: 513 240 212


leczenie boreliozy w działoszynie - kleszczPrzy pomocy wynalezionej aparatury można je wzmacniać, działać tym samym prozdrowotnie (drgania fizjologiczne). Fale dysharmonijne mają być odpowiedzialne za różnorodne stany chorobowe (fale patologiczne). Drgania tego rodzaju można, według wynalazców, eliminować (wychwytywać) przy pomocy specjalnego urządzenia zwanego separatorem. Separator ma być zatem najbardziej istotną częścią składową aparatu MORA. Rozumowanie wynalazców można by uznać za poprawne, gdyby rzeczywiście zostały udowodnione fizjologiczne i patologiczne drgania elektromagnetyczne. Nowe częstotliwości są na bieżąco wykrywane i kodowane, co pozwala na badanie drobnoustrojów mutujących- jak np. wirus grypy czy bakterie paciorkowce. Gdy znamy częstotliwości aktywności metabolicznej określonych czynników chorobotwórczych, istnieje możliwość oddziaływania na nie wahaniami częstotliwości, zakłócającymi ich własne rytmy, blokować ich aktywność życiową . Zablokowaniu ulega praca enzymatycznych układów, a także procesy oddychania, co obniża patogenność (chorobotwórczość) i toksyczność drobnoustrojów. Dodatkowo w procesie terapii wspomagany jest układ immunologiczny organizmu tak, by rozpoznawał i eliminował mikroorganizmy patogenne na poziomie tkankowym i komórkowym. Plusem terapii biorezonasowej – celowanej jest ochrona flory symbiotycznej, wspierającej ludzki organizm, która jest zwykle niszczona podczas stosowania antybiotykoterapii.
Także istotnym fundamentem dla zdrowia każdego człowieka jest Apiterapia czy ziołolecznictwo o czym zawsze pamiętajmy przy pierwszych niedomaganiach naszego organizmu działając na bodźce a nie na przedłużające się stany zapalne.